Anders Trøck-Kronberg

Forsvarsadvokat (L)


Tilgængelig alle ugens dage

Forsvarsadvokat Anders Trøck-Kronberg sikrer dig et godt forsvar i din straffesag.


Med Anders Trøck-Kronberg ved din side får du en unik forsvarsadvokat som kender systemet og ved, hvad du er oppe imod. Anders har 15 års erfaring med strafferet, herunder som tidligere anklager, hvorfor han kender politiets og anklagemyndighedens arbejdsmetoder. Dette særlige indblik er en stor fordel, når straffesagens svage punkter skal findes frem.


I de fleste sager er målet frifindelse. I andre sager kæmpes for en så lav straf som muligt. At være sigtet eller tiltalt i en straffesag er i alle tilfælde meget belastende, og derfor kan du forvente at blive priotiteret, at blive lyttet til og at blive inddraget i sagens vigtige beslutninger.


Anders Trøck-Kronberg har møderet for landsretten, hvilket betyder at landsretten har fundet Anders kvalificeret som forsvarer i ankesager. Du kan derfor have Anders som din forsvarer igennem hele straffesagen, dvs. fra sagens start hos politiet, igennem sagens behandling i byretten, og helt frem til og med en eventuel ankesag i landsretten.


Det bedste resultat opnås ved at have Anders Trøck-Kronberg ved din side allerede fra sagens start, men i en række sager, hvor klienten først har Anders Trøck-Kronberg som forsvarer i landsretten, er det f.eks. lykkedes at få klienten frifundet i landsretten, selvom klienten var blevet dømt i byretten.  


Selvom det kan tage tid og koste kræfter kæmper Anders Trøck-Kronberg dedikeret og målrettet for din sag. Disse personlige styrker anvender Anders også privat, når han snører løbeskoene og udfordrer sig selv som langdistance ultra-løber på ekstreme distancer under vanskelige forhold rundt om i verden. 

DIN FORSVARSADVOKAT I ALLE FORMER FOR STRAFFESAGER


 • Personfarlig kriminalitet
  • Trusler
  • Vold
  • Drab og drabsforsøg
  • Voldtægt

 

 • Økonomisk kriminalitet
  • Bedrageri
  • Røveri
  • Tyveri
  • Afpresning
  • Hæleri og hvidvask
 • Andre straffesager, f.eks.
  • Narkotika, lov om euforiserende stoffer
  • Våbenlov og knivlov
  • Færdselslov

 

 • Organiseret kriminalitet
 • Ungdomskriminalitet
 • Straffesager mod psykisk syge

Uddrag af presseomtalte sager


  • Landsretsdom sætter spørgsmålstegn ved denne type fartmålinger

  Landsretsdom sætter spørgsmålstegn ved denne type fartmålinger - Nyhed - Sjællandske Nyheder (sn.dk)


  • 21-årig tvang modstander-fan til at aflevere sin klubtrøje: Havde set sig sur på ham på stadion

  21-årig tvang modstander-fan til at aflevere sin klubtrøje: Havde set sig sur på ham på stadion | jv.dk


  • Messerschmidt udsat for digitale dødstrusler

  Messerschmidt udsat for digitale dødstrusler - 112 - Sjællandske Nyheder (sn.dk)


  • Serie-svindler fra Fredericia slipper for fængsel: Hendes liv har nemlig taget en drejning

  Serie-svindler fra Fredericia slipper for fængsel: Hendes liv har nemlig taget en drejning | fyens.dk


  • Tiltalt for hvidvask:Ægtepar mistænkt for falske fakturaer

  Tiltalt for hvidvask: Ægtepar mistænkt for falske fakturaer | Herning Folkeblad


  • En blodig kvinde blev fundet efterladt i vejkanten, og de mænd, hun var

  sammen med, er frifundet - den ene vil forsøge at finde hende igen

  En blodig kvinde blev fundet efterladt i vejkanten, og de mænd, hun var sammen med, er frifundet - den ene vil forsøge at finde hende igen | dagbladet-holstebro-struer.dk


  • Bombe i straffesag: Forældre løsladt for babyvold

  Bombe i straffesag: Forældre løsladt for babyvold – Ekstra Bladet


  • Fire mænd anholdt efter sprængning i Odense

  Fire mænd anholdt efter sprængning i Odense | TV 2 Fyn


  • Drama i nat: Amok med peberspray

  Drama i nat: Amok med peberspray – Ekstra Bladet

  Kontakt

  Ønsker du at blive kontaktet, så udfyld nedenstående formular. Gennem at udfylde formularen samtykker du til at dine personoplysninger bliver behandlet. Se mere under privatlivspolitik og hvordan du tilbagekalder dit samtykke.

   

  Find vej

  Østerfælled Torv 3, 2100 Kbh Ø

   
   
   
   
  Øvrige oplysninger


  Kronberg Forsvarsadvokat, CVR.nr 41692766, er etableret på følgende adresse: Østerfælled Torv 3, 2100 København Ø. Kronberg Forsvarsadvokat har telefonnummer + 45 93891982 og e-mailadressen kronberg@godtforsvar.dk. Kronberg Forsvarsadvokat er organiseret som enkeltmandsvirksomhed. Kronberg Forsvarsadvokat har ikke klientbankkonti. Advokaterne hos Kronberg Forsvarsadvokat er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.


  Alle advokater hos Kronberg Forsvarsadvokat er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos CNA.

  Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Kronberg Forsvarsadvokat, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Kronberg Forsvarsadvokat anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos Kronberg Forsvarsadvokat er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.


  Der gælder faste takster for salær for beskikkede forsvarere. Taksterne ses her: 

  vejledende-takster-for-straffesager-bistandsadvokater-samt-til-beskikkede-advokater-i-aegteskabs-foraeldreansvars-pr-1-januar-2022-boernefjer.pdf . Det fremgår bl.a. heraf, at timeprisen er 2262,5 kr. inkl. moms. I langt de fleste sager ydes ikke salær for rejsetid, men i visse særlige sager kan retten undtagelsesvis træffe beslutning herom svarende til 1131,25 kr. i timen for køretid og 4,39 kr. pr. km. 


  De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Kronberg Forsvarsadvokat og/eller utilfredshed med en af Kronberg Forsvarsadvokat advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

  Privatlivspolitik


  Forsvarsadvokat Anders Trøck-Kronberg er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger som modtages om dig. 


  Kronberg Forsvarsadvokat behandler dine personoplysninger med formål at håndtere sit opdrag, yde juridisk rådgivning, varetage klientens interesser og for at opfylde øvrige pligter Anders Trøck-Kronberg har som forsvarare med henblik på straffesagen. Envidere sker det til visse situationer til opfyldelse af reglerne om bekæmpelse af hvidvask. 


  Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger udføres med hjemmel i Persondataforordningen artikel 6, stk 1b, "Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af forstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt". Advokatfirmaets behandling af personoplysning i henhold til reglerene om bekæmpelse af hvidvask udføres med hjemmel i Persondataforordningens artikel 6, stk. 1c. "behandlingen er nødvendig for overholdelse af en retlig forpligtelse, som det påhviler den dataansvarlige". Derudøver databeskyttelseforordningens artikel 9. stk 2 litra f. "Behandling er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstole handler i egenskab af domstol". 


  De retslige forpligtelser, der påhviler Kronberg Forsvarsadvokat, er overholdelse af Lov om bekæmpelse af hvidvask, kap. 3.


  Personoplysninger avser klientens fulde navn, CPR-nr, folkeregisteradresse, telefonnummer, mailadress mv.


  Under straffesagen vil advokatfirmaet modtage personoplysninger fra politiet, anklagemyndigheden, retten og andre parter i sagen hvor det er nødvendigt. I de fald det bliver pålagt eller er nødvendigt vil personoplysninger mv. blive videregivet til offentlige myndigheder og domstole herunder politiet, anklagemyndigheden, retten og andre parter i sagen. Advokatfirmaet videregiver aldrig dine personoplysninger til virksomheder eller personer i tredjeland. 


  Personoplysninger slettes som regel når de ikke længere er nødvendige til det formål til hvilke de er indsamlet. Det betyder at de som udgangspunkt slettes efter afslutelse af sagen eller efter klientens anmodning. Med hensyn til de advokatetiske regler, anden lovgivning eller for at kunne bedømme erstatningsspørgsmål m.v. kan det dog være nødvendig for advokatfirmaet at opbevare personoplysninger i længere tid. Alle oplysninger slettes endelig efter 5 år på arkiv undtaget oplysninger som skal gemmes 10 år pga.ansvar med udførelse af advokatvirksomhed. 


  Ved henvendelse til advokatfirmaet kan klienten få indsigt i, hvilke personoplysninger der er registreret om klienten. Hvis personoplysninger behandles på baggrund af samtykke kan klienten trække sit samtykke tilbage med mindre advokatfirmaet er forpligtet til fortsat behandling eller opbevaring af personoplysniner på andet grundlag. Tilbagekaldelse af samtykke og yderligere spørgsmål til behandling af personoplysninger sker ved at kontakte forsvarsadvokat Anders Trøck-Kronberg på kronberg@godtforsvar.dk.


  Ved klage over behandling af personoplysninger har klienten mulighed at kontakte Datatilsynet

  Carl Jacobsens Vej 35, DK-2500 Valby. På Datatilsynets hjemmeside findes yderligere information.