Anders Trøck-Kronberg

Forsvarsadvokat (L)


Tilgængelig alle ugens dage

Forsvarsadvokat Anders Trøck-Kronberg sikrer dig et godt forsvar.


Dedikeret og professionelt kæmper Anders Trøck-Kronberg for det bedste resultat for dig. I de fleste sager er det at blive frifundet. I andre sager kæmpes for en så lav straf som muligt. At være sigtet eller tiltalt i en straffesag kan være meget belastende, og derfor kan du forvente at blive priotiteret, at blive lyttet til og at blive inddraget i sagens vigtige beslutninger.


Med Anders Trøck-Kronberg ved din side får du en unik forsvarsadvokat som ved præcis, hvad du er oppe imod. Anders har 10 års erfaring som anklager og kender derfor politiets og anklagemyndighedens arbejdsmetoder. Dette særlige indblik giver en stor fordel, når straffesagens svage punkter skal findes frem.


Anders Trøck-Kronberg har møderet for landsretten, hvilket betyder at landsretten har fundet Anders kvalificeret som forsvarer i ankesager. Du kan derfor have Anders som din forsvarer igennem hele straffesagen, dvs. fra sagens start hos politiet, igennem sagens behandling i byretten, og helt frem til og med en eventuel ankesag i landsretten.


Det bedste resultat opnås ved at have Anders Trøck-Kronberg ved din side allerede fra sagens start, men i en række sager, hvor Anders først er kommet på banen i landsretten, er det lykkedes at få klienten frifundet, selvom klienten var blevet dømt i byretten.  


Selvom det kan tage tid og koste kræfter kæmper Anders Trøck-Kronberg for din sag. Disse personlige egenskaber anvender Anders også privat, når han snører løbeskoene og udfordrer sig selv som langdistance ultra-løber på ekstreme distancer under vanskelige forhold rundt om i verden. 

DIN FORSVARSADVOKAT I ALLE FORMER FOR STRAFFESAGER


 • Personfarlig kriminalitet
  • Trusler
  • Vold
  • Drab og drabsforsøg
  • Voldtægt

 

 • Økonomisk kriminalitet
  • Bedrageri
  • Røveri
  • Tyveri
  • Afpresning
 • Andre straffesager, f.eks.
  • Narkotika, lov om euforiserende stoffer
  • Knivlov
  • Færdselslov

 

 • Organiseret kriminalitet
 • Ungdomskriminalitet
 • Straffesager mod psykisk syge

   Dedikation                      

Professionalisme                 

Lytter & rådgiver

Find vej

Århusgade 60, 2100 København Ø

Kontakt

Ønsker du at blive ringet op, så udfyld nedenstående formular 

 
 
 
 
Øvrige oplysninger


Kronberg Forsvarsadvokat, CVR.nr 41692766, er etableret på følgende adresse: Århusgade 60, 2100 København Ø. Kronberg Forsvarsadvokat har telefonnummer + 45 93891982 og e-mailadressen kronberg@godtforsvar.dk. Kronberg Forsvarsadvokat er organiseret som enkeltmandsvirksomhed. Kronberg Forsvarsadvokat har ikke klientbankkonti. Advokaterne hos Kronberg Forsvarsadvokat er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.


Alle advokater hos Kronberg Forsvarsadvokat er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos CNA.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Kronberg Forsvarsadvokat, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Kronberg Forsvarsadvokat anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos Kronberg Forsvarsadvokat er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.


Der gælder faste takster for salær for beskikkede forsvarere. Taksterne ses her: 

vejledende-takster-for-straffesager-bistandsadvokater-samt-til-beskikkede-advokater-i-aegteskabs-foraeldreansvars-pr-1-januar-2022-boernefjer.pdf . Det fremgår bl.a. heraf, at timeprisen er 2262,5 kr. inkl. moms. I langt de fleste sager ydes ikke salær for rejsetid, men i visse særlige sager kan retten undtagelsesvis træffe beslutning herom svarende til 1131,25 kr. i timen for køretid og 4,39 kr. pr. km. 


De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Kronberg Forsvarsadvokat og/eller utilfredshed med en af Kronberg Forsvarsadvokat advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.